SORALUZEKO ESPERIENTZIA GELA / AULA DE LA EXPERIENCIA DE SORALUZEZER DA SORALUZEKO ESPERIENTZIA GELA?
¿QUÉ ES EL AULA DE LA EXPERIENCIA DE SORALUZE?
Esperientziaren Gela Gizarte Ongizate sailak bultzatutako egitasmoa da eta herriko “Adin Nagusiko Pertsonak Ahalduntzeko Taldearen” baitan sortu da.

El “Aula de la Experiencia” es un proyecto impulsado desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Soraluze que nace en el marco del “Grupo de Empoderamiento de las Personas Mayores de Plaentxia”. 

NORK ANTOLATUTA?
¿QUIÉN HA ORGANIZADO TODO ESTO?
Alkarri Elkarteak koordinatzen du eta, elkarte honetaz gain, Mesedeetako Amaren Egoitzak, Eguneko Zentroak eta Jubilatuen etxeak osatzen dute.

Esta iniciativa surge en el grupo de trabajo coordinado por la Asociación Alkarri e integrado por representantes de la Residencia Nª Señora de la Merced, del Centro de Día de Personas Mayores, del Hogar del Jubilado “Itxaropena” y de la propia asociación.

¿ZER EGITEN DA GELA HORRETAN?
¿QUÉ SE HACE EN ESE AULA?
Ekimen honek hilean behin edo bi hilean behin pertsona nagusien interesekoak diren hainbat ekintza antolatu dira (tailerrak, hitzaldiak, zine-foruma, mahai-inguruak. etab.)

Se trata de una iniciativa que consistirá en la realización de diferentes actividades (talleres, charlas, cine-forum, mesas redondas, etc.) con una periodicidad mensual o bimensual en las que se tratarán y se trabajarán temas de interés para las personas mayores.

ZEINEK ERABAKI DU BURUTUKO DEN PROGRAMA?
¿QUIÉN HA ELEGIDO EL PROGRAMA QUE SE LLEVARÁ A CABO?
Aurrera eramango diren ekintza guztiak, “Adin Nagusiko Pertsonak Ahalduntzeko Taldean” parte hartzen duten pertsona nagusien ordezkariak aukeratu dituzte.

Las actividades, talleres, cine forum… que se llevarán a cabo, han sido seleccionados por una representación de personas mayores que participan en el “grupo de empoderamiento de las personas mayores de Plaentxia”.

NORI ZUZENDUTA DAGO?
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Bereziki 50 urte baino gehiago duten pertsoneri baina gela zabala da eta adin guztiko pertsona guztieri zabalduta dago.

Principalmente a las personas mayores de 50 años pero será un aula abierta a todas aquellas personas que muestren interés por las actividades llevadas a cabo.

ZEINTZUK DIRA GELAREN HELBURUAK?
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
 • Herriko pertsona nagusien ahalduntzea eta zahartzaro aktiboa bultzatzea.
 • Pertsona nagusien eskura jarri beren autonomía eta bizitza kalitatea hobetuko duten tresnak.
 • Pertsona nagusiek izan dezaten gune bat parte hartzeko, integratzeko, askeago sentitzeko, beren iritzia emateko eta erabakiak hartzeko.
 • Aktore desberdinen arteko harremanak sustatu eta harreman intergenerazionalak bultzatu
 •  Impulsar el empoderamiento y el envejecimiento activo de las personas mayores de nuestro municipio.
 • Poner a disposición de las personas mayores herramientas que influyan positivamente en su formación, en su calidad de vida y en su nivel de autonomía.Crear espacios en los cuales las personas mayores participen, se impliquen, se integren y se sientan libres para opinar y tomar decisiones”.
 • Crear espacios en los cuales las personas mayores participen, se impliquen, se integren y se sientan libres para opinar y tomar decisiones”.
 • Promover las relaciones sociales entre diferentes actores e impulsar las relaciones intergeneracionales.

ESPERIENTZIA GELAK, ZENBAT IRAUNGO DU?
¿CUÁL VA A SER LA DURACIÓN DEL AULA DE LA EXPERIENCIA?
Ekintzak 2018-ko irailaren 1-tik, 2019-ko maiatzaren 31-ra arte burutuko dira.

Las actividades se desarrollarán desde el 1 de Septiembre de 2017 al 31 de Mayo de 2018

NON DAGO ESPERIENTZIA GELA?
¿DÓNDE ESTÁ EL AULA DE LA EXPERIENCIA?
Soraluzeko “Itxaropena” jubilatuen etxean duten ekitaldi gelan.

Las diferentes actividades se llevarán a cabo en la sala de eventos del hogar del jubilado “Itxaropena” de Soraluze.

MATRIKULA NOIZ EGIN DAITEKE?
¿CUÁNDO PODRÉ REALIZAR LA MATRICULA?
2018-ko Uztailaren 1-tik, irailaren 20-ra arte.

Del 1 de julio al 20 de septiembre del 2018.

ZEINTZUK DIRA BEHARREZKOAK DIREN DOKUMENTUAK?
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?
 • N.A.N txartelaren fotokopia bat
 • Matrikularen imprimikia
 • Una fotocopia del D.N.I.
 • Impreso de matrícula cumplimentado
ZALANTZAK IZANEZ GERO, NORA DEITU DEZAKET?
SI ALGO NO ME HA QUEDADO CLARO, ¿PUEDO LLAMAR A ALGÚN SITIO?
622 72 55 57 (Alkarriko koordinatzailea Juan Fernández) Lan arrazoiengatik erantzuten ez badu, berak deia ikusterakoan zurekin kontaktuan jarriko da.

622 72 55 57 (Juan Fernández – Coordinador de la asociación Alkarri) Si no te atiende por motivos laborales, él se pondrá en contacto contigo al ver la llamada.

ORDAINDU BEHAR DA?
¿TENGO QUE PAGAR ALGO?
Ez. Esperientzia gela doaneko ekimena da non aurrekontu propia izango baitu.

No. El aula de la experiencia es una iniciativa gratuita que nace con vocación de continuidad y contará con un presupuesto propio.

NON AURKITU DEZAKET INSKRIPZIO ORRIA?
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN?
 • Soraluzeko udaletxean
 • Jubilatuen etxean
Behin dokumentua idatzita, hartu den lekuan aurkeztu behar da.

 • En el ayuntamiento de Soraluze.
 • En el hogar del jubilado.
Una vez rellenado el documento, se depositará en el mismo lugar en el que se ha solicitado la hoja de inscripción.

EKINTZETAZ NOLA OHARTUKO GARA?
¿CÓMO NOS ENTERAREMOS DE CUÁNDO SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES?
     1-  Ekintzak zein hilabeteetan izango diren jakiteko, egutegi bat entregatuko zaizue.
2- Matrikula egiten duten pertsona guztiei Postaz, Whatsap edo posta elektroniko bidez bidaliko zaizue. Tailerren kasuan, beharrezkoa izanez gero, telefonoz egingo dira.
3- Hilero  informazio kartela argitaratuko da udaletxeko informazio tabloietan eta web orrian.
4- Pil-pilean aldizkarian ekintzak eta datak argitaratuko dira, udaletxeak bidaltzen duen hileroko boletín kulturalean eta ikus-entzunezko digitaletan.

1-  Se os hará entrega de un calendario en el que se especifica el mes en el que se realizará cada actividad.
2-  A todas aquellas personas que realicen la matrícula se les avisará a través de un grupo de whatsap, correo electrónico y/o correo ordinario. Para los talleres más específicos se contactará con las personas telefónicamente si fuera necesario.
3- Mensualmente se publicará un cartel informativo en los tablones informativos del ayuntamiento así como en la página web del mismo.
4-  Las actividades y la fecha de las mismas se publicarán en la prensa, Pil-pilean, boletín de la agenda cultural mensual del ayuntamiento y en los medios digitales como Plaentxia.eus.MATRIKULARIK GABE BERTARATU NAITEKE?
¿PUEDO ASISTIR CUANDO QUIERA SIN MATRICULARME?
Matrikulak hobeto antolatzen eta zerbitzu hobea eskaintzen lagunduko digun modua da. Beraz, jendez beterik ez dauden ekimenetan, sarrera librea izango da, baina ekimenaren tokia beteta baldin badago, matrikulatuta dauden pertsonak lehentasuna izango dute. 
Tailerrak jorratzeko derrigorrezkoa da matrikulatuta egotea.

La matriculación nos servirá para llevar una mejor organización y ofrecer un mejor servicio. En aquellos eventos en los que no se complete el aforo, la entrada será libre, pero en el caso de que el aforo de la actividad se complete, las personas matriculadas tendrán acceso prioritario.
Para la realización de los talleres si es necesario estar matriculado.


EKINTZEN EGUTEGIA - CALENDARIO DE ACTIVIDADES

HILABETEA-MES
EKINTZA-ACTIVIDAD

Iraila-Septiembre

Zine-Forum Alzheimer
Cine-Forum Alzheimer

Urria-Octubre

Memoria Tailerra
Taller de Memoria
“Lo tengo en la punta de la lengua”

Mahai ingurua “nagusi”
Mesa Redonda “nagusi”

Azaroa-Noviembre

Emozioen Tailerra
Taller de Emociones
“Construyendo un futuro en positivo”

Abendua-Diciembre

Zine-Forum Bakardadea
Cine-Forum Soledad

Urtarrila-Enero

Internet, mugikor eta sare sozialen tailerra
Taller de Internet, móvil y redes sociales

Otsaila-Febrero

Internet, mugikor eta sare sozialen tailerra
Taller de Internet, móvil y redes sociales

Euskarax Programa
Programa Euskarax

Martxoa-Marzo

Euskarax Programa
Programa Euskarax

Apirila-Abril

PERTSONA NAGUSIEN III. ASTEA
III. SEMANA DE LAS PERSONAS MAYORES

Maiatza-Mayo

 Sukaldaritza.Zaporea.historia II tailerra
Taller de Cocina.Sabor.Historia IIGutxienez 4 asteko iraupena duten ekintzak – Actividades con una duración mínima de 4 semanas

Comentarios

Entradas populares